Showing 13–17 of 17 results


Laat je kind zien dat verantwoord ook heel leuk kan zijn: Voor elke verkochte wandplank doneren we namelijk drinkwater aan een kind in een ontwikkelingsland. Hierdoor kan een kind een half jaar gebruik maken van schoon drinkwater.